آدرس و اطلاعات تماس

اصفهان، خیابان امام خمینی، مقابل کارخانه رحیم زاده، ابتدای ورودی کیانپارس
8189133144
تلفن های شرکت : 031-33874090
: 031-33874091
: 031-33874092
نمابر : 031-33875131
تلفن همراه مدیرعامل (میثاق اشناک) : 09131174986
شماره همراه : 09133101383

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما


پیشنهاد انتقاد شکایات