مخاطبین و مشتریان

مخاطبین و مشتریان

کلیه کارخانجات فولاد سازی ، فلزات، لوله سازی ، صنایع سیمان ، صنایع خودرو سازی ، ماشین آلات ، مواد غذایی.

کلیه کارخانه های ریسندگی و بافندگی ، نساجی ، کاغذ سازی، فیلتر سازی ، صنایع کاشی ، صنایع حفاری ، پمپ سازی.

کلیه صنایع نفت ، گاز ، پالایشگاه ها ، نیروگاه ها و پتروشیمی های سراسر کشور

سازمان های کشتی سازی و بنادر کشور