واحد طراحی مهندسی

شرکت لاستیک سازی شکیب صنعت با استفاده از نیروهای متخصص در کنار افراد کار آزموده و مجرب و با در اختیار داشتن سیستم های مجهز کامپیوتری کلیه قطعات مورد نظر مشتریان را با توجه به اطلاعات فنی ،بررسی و طراحی آن قطعه را به نحو مطلوبی انجام  می دهد.