قالب سازی

پس از طراحی کامل قطعه و قالب در واحد طراحی و مهندسی، در واحد قالبسازی با بکارگیری از ماشین آلات مجهز توسط نیروهای ماهر و با تجربه قالبساز ، قالب مورد نظر با بهترین کیفیت از نظر ابعاد و جنس مطابق نقشه ساخته می شود.

این قالبها شامل قالب های معمولی و CNC می باشند که به منظور دوام هر چه بیشتر قالبها در برابر اثرات محیطی ازجمله زنگ زدگی و فرسودگی اقدام به آبکاری آنها کرده و همچنین از یک لایه محافظت کننده نیز جهت دوام بیشتر استفاده می شود.

سپس قالبها با توجه به شکل ظاهری طبقه بندی و کد گذاری و در قفسه های مجزا نگهداری می شوند تا در مواقع لزوم دسترسی به آنها آسان باشد.