مواد اولیه

 با توجه به تولید گسترده و تنوع این واحد در زمینه ساخت کلیه قطعات لاستیکی که مستلزم دارا بودن کلیه مواد اولیه مورد نیاز برای هر آمیزه می باشد، تمامی موارد مورد احتیاج از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی با توجه به سوابق ، مشخصات فنی و ضمانت شرکت ارسال کننده مبنی بر مطلوبیت مواد اولیه خریداری می شود و همراه فرمول مشخصی در اختیار شخص آمیزه کار قرار میگیرد که به طور کلی می توان مواد اولیه را به قسمتهای زیر تقسیم کرد:

انواع کائوچوها از نوع طبیعی و مصنوعی از جمله:

NBR – ACM – EPDM – FPM – SILICONE – CR – Polyurethane – SBR –NR – PTFE – VITON

مواد پلاستیکی نیز شامل:

P.P- PolyAmide 6 - PolyAmide 06 - PolyAmide 66 - Poly Asetal , …