انواع واشرهای آببندی

اين مجموعه دارای توانایی بالایی در زمینه مشاوره ، طراحی و ساخت انواع واشر و گسکت می باشد. در همین راستا انواع واشر با هر نقشه و شکل خاص و از هر جنسی که مورد نیاز مشتریان محترم باشد را به تولید می رساند.