انواع فندرهای لاستیکی

فندر ها به اشکال گوناگون موجود می باشند که استفاده از آنها در انواع اسکله ها بسیار رایج می باشد. 

انواع فندر ها:

فندرها به اشکال D-V-U-O شکل و همچنین توپُر موجود می باشند که ضربه گیر های لاستیکی v شکل به واسطه کارایی فوق العاده آن بر اساس شرایط اسکله های مختلف، یکی از متداولترین فندرهای مورد استفاده در دنیا می باشند. 

 فندر های استوانه ای ساخته شده توسط شركت شکیب صنعت بر اساس استانداردهای روز دنیا تولید می شوند، لیکن انواع خاص آن نیز به سفارش مشتری قابل تولید می باشد.

که این شرکت تا قطر 3000 میلیمتر و طول 6000 میلیمتر قابلیت تولید را دارا می باشد.